הבה נודה: לרבים מאתנו נוח לייחס חוסר הקשבה של הזולת לדברינו לפיזור נפש, לחוסר כבוד או להעדר סבלנות. האם אנחנו נותנים את הדעת לכך, שחוסר הקשבה עלול לנבוע מפגם מולד ביכולת לעבד מידע שמיעתי הגורם לעיכוב ברכישת ההבנה השפתית.


בשיטת טומטיס מוענק טיפול ב pdd בת"א ובו ניתן מענה לקשר הלא תקין בין שמיעה להקשבה וכתוצאה מכך לקושי אמיתי ומתמשך ביצירת קשרים חברתיים ובתפקוד חברתי.
טיפול ב PDD בתל אביב לפי טומטיס מציע שיטה טיפולית המסייעת לחולל שינוי ממשי, מורגש, באיכות חייו של הלוקה ב PDD על ידי שיפור התפקוד המושג הודות להקהיית התסמינים.


ההבנה כי השורש לבעיה הוא בקושי האובייקטיבי להגיב באופן מושכל על גירויי רעש סביבתיים, לבודד מהם את העיקר ולהתעלם מהשולי, עומדת ביסוד שיטת טומטיס, שיטה טיפולית של גירוי צלילי. הגירוי הצלילי מאמן את האוזן ומגרה בתורה את המוח, ומביא לשיפור בעיבוד מידע שמיעתי. בכך הטיפול מסייע ללוקה בתסמונת להקשיב ולהבין.


טיפול ב PDD בתל אביב – יש שינוי, חל שיפור:

הטיפול ב PDD בתל אביב לפי טומטיס כרוך באימון אינטנסיבי לתקופה קצרה ומוגדרת מראש. יש הפסקות של מספר שבועות בין ואף של חודשים בין תקופות האימון ותועלתו של הטיפול מצטברת. האימון באמצעות גירוי צליל דורש מהמטופל הרכבת אוזניות. לעתים, ילדים בגלל רגישותם הרבה מגלים התנגדות לאוזניות, אך עם רגישות וגישה נכונה, ניתן להתגבר על כך והילדים מסתגלים ואף מבקשים את האוזניות!


טיפול ב PDD בתל אביב בשיטת טומטיס מומלץ בחום.
 

טיפול ב  PDD בתל אביב – קראו והקשיבו טיפול ב PDD בתל אביב
מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר