האם ייפלא בעיניכם כי ישנה שיטת טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין ? ללא קשר לוויכוח הניטש בין מחייבי השימוש בריטלין לבין השוללים אותו, בין המצדדים והמצדיקים את השימוש בו כגורם מועיל להשגת ריכוז לבין מי שסבורים כי הוא אינו מועיל כלל, או בלעדיו – ישנן שיטות שונות לטיפול בהפרעות אלה שאינן כרוכות בשימוש בתרופות כדוגמת ריטלין.

טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין אפשרי ועובד

אחד היתרונות הברורים, כפי שעולה מהשטח, של טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין הוא בשיפור העצום שחל לא רק בתפקוד הלימודי הנקודתי של התלמיד לקוי הקשב והריכוז אלא במכלול שלם של תפקודים. עדויות רבות לכך נמצאו זה מכבר על ידי ילדים שטופלו בשיטת טומאטיס באמצעות מכשיר לגירוי צלילי המאפשר לחדד את השמיעה ולאפשר להפוך אותה להקשבה.

היכולת להקשיב היא המפתח לשיפור התפקוד הכללי של הילדים לקויי הקשב והריכוז. ההקשבה מאפשרת להם לשלוט במידע, למיין אותו לעבד אותו, ובתוך כך להגיב על גירויים שונים באופן מותאם.

טיפול בהפרעת קשב

טיפול בהפרעת קשב בדרך הטבעית

הטיפול נמצא יעיל בכמה ממדים חשובים: במהירות קליטת החומר ועיבודו, בהפחתת רגישות לצלילי רקע שוליים ולחידוד הקשב לצלילים משמעותיים, שליטה בגוף וויסות חושי טוב ועוד. חשוב לציין, כי הטיפול הלא תרופתי באמצעות המכשיר לגירוי צלילי מתקיים לאחר אבחון, ומלווה על ידי הדרכה, ייעוץ ומעקב שוטף של מי שמוסמכים ומורשים לטפל בשיטה זו.

טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין באמצעות שיטת טומטיס מעלה, כי על אף השוני – הטבעי והצפוי – בתגובות ילדים לטיפול, אופן ההשפעה החיובית שלה משותף לכולם. על-פי כל העדויות וההסתכלויות עולה בבירור, כי חל שיפור מובחן ומשמעותי במכלול התפקודים של הילד בסביבת חייו, בקשריו החברתיים, בביטחון העצמי שלו, ובעיקר – בשמחת חיים שהוא חווה.

מבלי להידרש לוויכוח על אודות הנחיצות בשימוש בריטלין, ברור כי גם כאשר ניכרת השפעתו של הריטלין, זו השפעה מקומית, נקודתית, מוגבלת במשך הזמן שלה, בעוד ההשפעה של טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין, כדוגמת שיטת טומטיס, היא ארוכת טווח ובעיקר – מצטברת ומתפשטת. היא עשויה להימדד במדדים שונים, מהם אובייקטיביים, ובעיקר בשיפור מעמדו של הילד לקוי הלמידה בחברה.

טיפול בהפרעות קשב ללא ריטלין - מענה אישיותי כולל טיפול בהפרעת קשב ללא ריטלין בשיטת טומטיס
סיפורים אישיים:

הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים עלולות להעיב לא רק על תפקודים שונים של הילדים הלוקים בהן אלא גם על חיי משפחותיהם. אבחון דידקטי מאפשר להתוודע אל הסיבות והגורמים להפרעות. הפרעות בקשב עלולות להתחדד ולהתעצם כאשר הסביבה עמוסה בגירויים מסיחי דעת, 

הילד מתקשה בלימודים? הומלץ לכם מבית הספר לפנות עימו לאבחון לקויות למידה? מבית טומטיס לקשב, למידה ותקשורת מסבירים שלקויות למידה מוגדרות כהפרעות נוירולוגיות גנטיות מולדות העלולות לפגוע בתפקודי הלמידה הבסיסיים כגון קריאה, כתיבה וחישוב וכן ביכולת לבטא את רמת הידע המצופה מאנשים המתאפיינים ברמת אינטליגנציה והשכלה דומה.

מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר