ASD = - Autistic Spectrum Disorder תסמונת רצף (ספקטרום) אוטיזם.
אוטיזם הינה לקות נוירולוגית מורכבת המשפיעה בעיקר על יכולת אינטראקציה חברתית ותקשורת. אוטיזם משתרעת על טווח - כלומר הסימפטומים יכולים להתגלות במספר צירופים ובדרגות שונות של חומרה. המונח תסמונות ספקטרום אוטיזם (ASD) מתייחס בדרך כלל ל- 3 קבוצות: אוטיזם (קלאסי),PDD-NOS, ותסמונת אספרגר.
  

טיפול ב ASD בשיטת טומאטיס

אחת השיטות שנמצאו טובות ויעילות כמענה לספקטרום האוטיסטי היא שיטת טומטיס דואגת לאבחון קשב וריכוז וכן אבחון לקויות למידה. מטרת השיטה לשפר את איכות ההקשבה, שהיא היכולת לקלוט ולהשתמש במידע שמיעתי באופן מושכל, מאורגן ובעיקר – באופן רצוני ונשלט. הקשבה הינה המיומנות הבסיסית ביותר ומהוה תנאי מוקדם להתפתחות תקשורת, שפה ודיבור, קריאה וכתיבה.


טיפול ב ASD באמצעות שיטת טומטיס מאפשר שיפור משמעותי, לאחר טיפול רצוף ומתמיד, באיכות ההקשבה וכתוצאה מכך משפיע לטובה על כל ממדי החיים השונים החשובים של הילד.
הטיפול מאפשר לילד יכולת קליטת מידע רבה יותר וממוקדת יותר. שיפור ההקשבה עשוי לחולל שינוי דרמטי בחיי הילד: להשיב לו יציבה ואיזון גופני, הרצון לתקשר והיכולת להבין ולעשות שימוש בשפה ודיבור.
 

טיפול ב ASD – העצמת הגירוי, שיפור התגובה טיפול ב ASD – העצמת הגירוי, שיפור התגובה
מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר