מודעות פונולוגית מהווה מודעות אל יחידות הבסיס של מילים, וכן זיהוי ושליטה במבנה הפונולוגי. ניתן לסווג את הפונמות לעיצורים ותנועות, כשבכתב העברי מיוצגים העיצורים באמצעות האותיות, בעוד שהתנועות מיושמות בעזרת אמות קריאה וסימני ניקוד.

מודעות פונולוגית לקויה באה לידי ביטוי בקושי לפרק את מילים לחלקיהן ולצרף אליהן צלילים, אך חשוב לציין שהליקוי איננו קשור אל מנת המשכל של הלוקה בתופעה. מודעות פונולוגית מתייחסת לשימוש שפתי בכלל ולקריאה בפרט.

יחד עם זאת, כישורי האוריינות נשענים באופן משמעותי על מודעותו הפונולוגית של האדם, היות שבדומה אל מרבית שפות האלפביתיות, מושתתת מערכת הכתב העברית על קידוד גרפו-פונמי ומתאפיינת בסימנים חזותיים המסמלים צלילים בשפה הדבורה באמצעות תנועות ועיצורים.

מודעות פונולוגית בקריאה וכתיבה

 כישורי הקריאה והכתיבה מצריכים שליטה הנוגעת לקשר שבין הסימנים אל צלילים שהם מיצגים ויכולת להפעלת מניפולציות שונות. לדוגמה, מודעות פונולוגית בקריאה מאפשרת את פענוח הקוד הגרפי בשפה הכתובה, זאת בכדי לזהות את המילים שהקוד מייצג בשפה הדבורה בעזרת צירוף הפונמות להברות ולמילים.

מודעות פונולוגית בכתיבה מאפשרת להמיר את צלילי המילים המדוברות באופן גרפי, כשלצורך זה נדרשים הכישורים לפירוק המילה למרכיביה הצליליים, תוך התאמת הסימן התואם לכל אחד מאותם הצלילים.

לקויים בתהליכים פונולוגיים כמו קושי בזיכרון הפונולוגי מהווים את אחת מן הסיבות המרכזיות לליקויי למידה בקרב תלמידים, בעיקר עבור דיסלקציה, היות והמודעות הפונולוגית משמשת כבסיס לרכישת מיומנויות הקריאה וכתיבה. כמו כן, תלמידים דוברי שפות שונות המתאפיינות באורתוגרפיה המיוצגת באופן שונה, עשויים התקשות במטלות הדורשות מודעות פונולוגית לרבות רכישת הקריאה.

שיטת טומטיס להעלאת המודעות הפונולוגית בעזרת גירוי צלילי

רמת המודעות הפונולוגית ניתנת להערכה כבר בגילאי הגן, וחשיבות הערכה הינה משמעותית לצורך איתור קשיים אפשריים עתידיים של לקות שפתית ודיסלקציה. מדינת ישראל מקדישה משאבים רבים לפיתוח מודעות פונולוגית, רכישת אוריינות והכרת מערכת הכתב באמצעות זיהוי תבניות צליליות, זיהוי צלילים פותחים במילים, חריזה וכדומה.

יחד עם זאת, ילדים בעלי דיסלקציה צפויים להתקשות בקריאה ותידרש הוראה מתקנת בקריאה על מנת לעורר ולפתח מודעות אל מבנה המילים הפונולוגי. אחת מהשיטות שנמצאו יעילות ביותר להעלאת המודעות הפונולוגית היא שיטת טומטיס הנשענת על אימוני הקשבה בעזרת גירוי צלילי.

שיטת טומטיס משפיעה ישירות על פענוח מידע סנסורי המועבר למוח באמצעות אימוני הקשבה, ומכוונת לפתרון סוגיות כמו ליקויי למידה, הפרעות קשב וכדומה. התכנית משפרת קריאה, זיכרון ושליטה שפתית, וכן את איכות הקשב, ההתמדה והמיקוד.

מהי מודעות פונולוגית? טיפול במודעות פונולוגית לקויה
 

בעיות בעיבוד שמיעתי APD שכיחות למדיי. סימנים שונים עשויים להעיד על קיומה של התופעה ובהם: קושי לבצע הוראות הכוללות שלבים אחדים, קושי בזכירת מידע שמוצג באופן אודיטורי, קושי בקריאה או ריבוי שגיאות כתיב.

מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר