אם חיפשתם "לקות למידה הגדרה" אזי מדובר בהפרעה נוירו התפתחותית אשר פוגעת בתפקודי הלמידה הבסיסיים כמו קריאה וכתיבה ומונעת מהאדם לרכוש ידע ומיומנויות ברמה הנדרשת מאנשים בעלי נתונים דומים כמו גיל, מנת משכל והשכלה.

 

בעבר נהגו אנשי המקצוע לסווג בקטגוריית ליקויי למידה את הדיסלקציה, דיסקלקוליה והדיסגרפיה בלבד, אך כיום מקובל להכליל בה גם לקויות נוספות הפוגעות באופן ישיר על כישורי הלמידה כמו לקות שפתית, לקות למידה בלתי מילולית, הפרעת קשב וריכוז וכיוצא בזה.

 

לקות הלמידה נובעת מתהליכים נוירו התפתחותיים, ולפיכך היא מתלווה אל האדם לכל אורך חייו ואיננה ניתנת לריפוי. יחד עם זאת, איתור מוקדם וטיפול מותאם עשויים לסייע ברכישת כלים להתמודדות יעילה יותר עם הקשיים עד למיצוי אופטימלי של הפוטנציאל האישי.

 

לקות למידה הגדרה והשלכותיה בתחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי 

לקויות הלמידה הינן הטרוגניות ומתאפיינות בפרופילים מגוונים. כמו כן, בנוסף להשפעה על התפקוד הלימודי, הן עשויות להשליך על כל תחומי החיים. באופן תאורטי אמורה לקות למידה להקשות על התפקוד הלימודי בלבד, זאת מבלי לעורר קשיים בפעילויות שאינן לימודיות.

 

המציאות בפועל מראה שתלמידים בעלי לקויות למידה עשויים לחוות קשיים נלווים בנוסף לקשיים הראשוניים כמו אסטרטגיות למידה (סגנונות למידה) בלתי יעילים, קשיים בהתמצאות במרחב, נוקשות בחשיבה, קשיים בארגון זמן, קשיים בזיכרון לצורותיו השונות וכדומה.

 

בנוסף, עלול לקוי הלמידה לסבול גם מקשיים רגשיים, קשיים חברתיים וקשיים התנהגותיים הן מניסיונות ההתמודדות הבלתי יעילים שנצטברו במרוצת ההתנסות בלימודים והן מהתגובות חסרות הסובלנות של הסביבה שאינה מודעת לבעיה, היות ולקות הלמידה הינה ללא תסמינים קליניים גופניים ומסווגת כלקות בלתי נראית.

 

לקות למידה או אוטיזם חברתי?

על אף פגיעתה של לקות הלמידה בתחום הקוגניטיבי, חשוב להדגיש כי אין כל קשר בין לקות למידה לרמת האינטליגנציה של האדם, כך שההתפלגות של מנת המשכל בקרב בעלי לקויות למידה זהה להתפלגות בקרב האוכלוסייה הכללית. המשמעות היא שלקוי למידה עשוי להיות עם מנת משכל גבוהה מאוד, רגילה או נמוכה ללא קשר ללקות הלמידה הפוגעת ביכולת שלו לבטא את כישוריו.

 

כמו כן, בבסיסה לקות למידה הגדרה חשוב לעשות קודם הבחנה מבדלת הפרעה חברתית תקשורתית לבין אוטיזם חברתי, היות והקושי בתפקוד החברתי עשוי להיות תוצר של לקות הלמידה, להבדיל מאוטיזם שהינו קושי בסיסי מולד.

 

אחת מהשיטות היעילות ביותר לטיפול בלקויות למידה היא שיטת טומטיס הנשענת על אימוני הקשבה בעזרת גירוי צלילי. השיטה מיושמת בכל רחבי העולם ותורמת לשיפור מיקוד הקשב והריכוז, שיפור זיכרון, שיפור בשליפת המילים, שיפור בוויסות החושי ועוד.

 

 

 

 

לקות למידה - הגדרה לקות למידה הגדרה וטיפול

חוסר היכולת מגיעה פעמים רבות, כתוצאה מכשלים תפקודיים אשר חווה הילד. אבחון לקויות למידה הוא הכרחי לאיתור הכשלים ולטיפול בבעיה.

מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר