בעיות בעיבוד שמיעתי APD שכיחות למדיי. סימנים שונים עשויים להעיד על קיומה של התופעה ובהם: קושי לבצע הוראות הכוללות שלבים אחדים, קושי בזכירת מידע שמוצג באופן אודיטורי, קושי בקריאה או ריבוי שגיאות כתיב. בעיות בעיבוד שמיעתי APD מהוות קושי ממשי ברכישת אבני הבניין החיוניים להתפתחות שפה ודיבור ולפיתוח מיומנויות שפתיות כמו קריאה וכתיבה.

על אף סימפטומים (כגון קושי בקשב ובזיכרון) העשויים להעיד על קיומן של הפרעות קשב וריכוז, בעיות בעיבוד שמיעתי APD מאובחנות כסוג של בעיות ייחודיות המכונה Auditory Processing Disorder. בעיות בעיבוד שמיעתי APD מאפיינות כ- 5% מקרב תלמידים, אחת השיטות הטיפוליות היותר יעילות העשויות לתת מענה למי שלוקים בהפרעה זו היא שיטת טומטיס – שיטה טיפולית המאפשרת לשפר ולשכלל את ההקשבה ובכלל זה את איכות העיבוד השמיעתי באמצעות אמוני הקשבה / גירוי צלילי.

שמיעה טובה כמפתח להקשבה יעילה:

הטיפול / האימון נעשה בבית המטופל באמצעות מכשיר נייד המפיק גירוי צלילי. המכשיר מכונה
 Solisten TC ומיוצר על ידי חברת טומטיס העולמית. מומחים לתכנית זו יתאימו לכם או לילדיכם תכנית טיפולית אישית, ייחודית, שתותאם לפרופיל המיוחד של מי שנזקק לו, לאחר אבחון הכולל בדיקת הקשבה. אנשי המקצוע, הבאים מעולם הרפואה והעולם הפרא-רפואי, שאומנו והוסמכו לטפל בשיטה זו, מספקים ליווי מקצועי צמוד, הכולל פגישות הדרכה, ייעוץ ומעקב.

ניתן להתגבר על בעיות בעיבוד שמיעתי APD על ידי אמון אינטנסיבי באמצעות מכשיר גירוי צלילי. כאשר משתפרת יכולת ההקשבה, ההשפעה ניכרת במכלול תפקודי המטופל.
לבד משיפור, לא אחת דרמטי, באיכות העיבוד השמיעתי, משתפר מאוד גם הקשב, החיצוני והפנימי, משתפר הביטחון העצמי של המטופלים, דימויים בעיני עצמם ובעיני החברה, וכתוצאה מכך משתפרת איכות חייהם.

מענה סביבתי לבעיה:

לבד מאימון בגירוי צלילי ניתן להקל על הלוקים בבעיה במה שמכונה 'אסטרטגיות מפצות' ובהן טיפול אצל קלינאי תקשורת לשיפור היכולת השפתית, חיזוק משאבי הזיכרון והקשב ואימוני שמיעה שונים המסייעים לשפר את האבחנה בין הצלילים, המלים והפונמות השונות. בנוסף לאלה – מומלץ להושיב את התלמיד הלוקה בהפרעה קרוב ככל האפשר למורה, ולבחון אפשרות הפיכת התקרה בכיתת הלימוד לתקרה אקוסטית, המקהה ומפחיתה את עצמת ההד.

בשורה התחתונה ניתן לקבוע, כי אבחנה מדויקת ואימון שיטתי באמצעות גירוי צלילי בשיטת טומטיס והתאמות סביבתיות עשויים להקל מאוד על תפקודם של הלוקים בתופעה של בעיות בעיבוד שמיעתי APD ולאפשר להם להתגבר עליה ולמצות את יכולותיהם.

בעיות בעיבוד שמיעתי APD – בין שמיעה לקשב בעיות בעיבוד שמיעתי APD – בין שמיעה לקשב
מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר