שיפור יכולות למידה עשוי לחולל שינוי בתחומים אחרים באישיותו של המטופל. אחת משיטות הטיפול אשר השינוי המושג באמצעותה ניכר כמעט בכל היבט באישיותו של המטופל היא שיטת טומטיס.


שיפור יכולות למידה באמצעות מכשיר לגירוי צלילי, שהוא הכלי שבאמצעותו מיושמת השיטה, מאפשר לחדד ולשכלל את יכולת ההקשבה. הקשבה איכותית מהווה פריצת דרך משמעותית לשיפור יכולות הלמידה וליכולות רבות נוספות.


שיטת טומטיס מאפשרת לבעלי לקויות שונות להתמודד עם סרבול מוטורי, עם קשיים ברכישת השפה ובדיבור ועוד. הגירוי הצלילי מאפשר לילדים בעלי לקויות לעבד מידע שמיעתי באופן תבוני ומושכל, לשלוף מילים, להתמקד ולהתרכז במשימה שלפניהם, לחשוב באופן בהיר ולחוות הישגים והצלחות בלימודים ובחברה.


השיטה מיטיבה עם מי שמשתמשים בה ונמצאת יעילה בשיפור יכולות למידה במרכיבים מהותיים  ובהם: שיפור הזיכרון, שיפור היכולת להתרכז ולהתמקד במטרה, שיפור בקריאה וכתיבה ושיפור באיכות הקשב. מתאפשרת יכולת התמדה במטלות ובמשימות הנדרשות מהתלמיד. שיפור יכולות הלמידה בשיטה שלא נעשה בה שימוש בתרופות משחרר את הילד מתלות במועדי נטילתן והתפקוד שלו עקבי יותר בכל שעות היום.שיפור יכולות למידה – והערך המוסף העצום שלה שיפור יכולות למידה – והערך המוסף העצום שלה
מלא פרטים כאן בכדי שנוכל ליצור איתך קשר