תאריך:28.03.2012
קיימנו הרצאות על "שיטת טומטיס" ב"עזר מציון" ובמתי"ה שומרון.