טיפוח כישורי למידה

טיפוח כישורי למידה טיפוח כישורי למידה אצל ילדים

השנים הראשונות בחייהם של ילדים מתאפיינות ברכישה של מיומנויות וכישורים רבים מגוונים, החל מרכישת מיומנויות מוטוריות והתפתחות בהיבט הרגשי והחברתי, וכלה ברכישת הכישורים השפתיים ואימוץ ההמשגה. המומחים מבית טומטיס ישראל לקשב למידה ותקשורת, מציינים שילדים בעלי התפתחות תקינה נוטלים, למעשה, חלק פעיל בתהליך התפתחותם, תוך שהם לומדים את עצמם, בוחנים המשגות וחוקרים את סביבתם. 

 

 

עם זאת, להבדיל ממיומנויות כמו הליכה או דיבור הנרכשות באופן ספונטני במקביל להבשלה המוחית, כישורי למידה נרכשים באופן יזום באמצעות תהליך של הוראה. ואולם, לעתים קרובות ישנם ילדים בעלי חסמים ללמידה, אם בשל איחור התפתחותי ואם בשל ליקויים אחרים. מבית טומטיס ישראל מסבירים שניתן לפתח ולקדם כישורי למידה אצל ילדים ומבוגרים בעזרת רכישה של אסטרטגיות וסגנונות למידה יעילים המותאמים ללומד באופן פרטני. 

 

כישורי הלמידה הבסיסיים הנדרשים לפיתוח מיומנויות מתקדמות יותר

 מטלות לימודיות מסוימות עשויות להצריך מיומנויות למידה אחרות. יחד עם זאת, ישנם כמה כישורי למידה בסיסיים הנדרשים לפיתוח מיומנויות לימודיות מתקדמות יותר, בהם כישורי הקריאה, האיות, הבעה בכתב, וכן הבנת הנקרא, הבנה מתמטית והיכולת לעשות שימוש בפרוצדורות מתמטיות לפתרון בעיות כמותיות. נהוג לסווג את מיומנויות הלמידה למספר קטגוריות כגון יכולות שפתיות, יכולות קוגניטיביות, יכולות אוריינטציות, מיומנויות חשיבה ותפקודים ניהוליים.

 

מבית טומטיס ישראל מדגישים שהקושי ברכישת כישורי למידה בסיסיים אינו נובע מהוראה לקויה או מחסך בהזדמנויות ללמידה, ומוסיפים שמדובר בקושי שעלול להשפיע ולפגוע בתחומים לימודיים אחרים. במידה והקושי אינו מזוהה ומטופל בשלבים מוקדמים, הוא עשוי להוביל לכישלונות חוזרים ולגרור לתת-הישגיות. לפיכך, מהרגע שבו מתעורר חשד כלשהו ללקות למידה, מומלץ לפנות לאבחון כישורי למידה.

  

המערך הטיפולי לשיפור כישורי הלמידה

קשיי הלמידה משליכים, כאמור, הן על התפקוד והן על ההישגים של התלמיד במקצועות ובתחומים לימודיים השונים. לפיכך הטיפול מכוון להקניית כלים להתמודדות יעילה עם הקשיים הנובעים מהמגבלות השונות, וכן לצמצום הפערים הלימודיים והקשיים המשניים הנובעים מכך. 

 

המערך הטיפולי לשיפור כישורי למידה נבנה באופן פרטני בהתאם לאופי הקשיים והשלכותיהם, וכוללים, בין היתר, הוראה המתקנת, רכישת אסטרטגיות למידה אפקטיביות יותר, התאמת הסביבה הלימודית לצורכי התלמיד וכדומה. 

 

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות בתחום מראים שאחת מהשיטות האפקטיביות ביותר לפיתוח ושיפור כישורי הלמידה היא שיטת טומטיס לאימוני הקשבה באמצעות גירוי צלילי. מדובר בשיטה המותאמת עבור כל לקויות הלמידה, וכיום היא מיושמת במדינות רבות בכול רחבי העולם.