תסמונת אספרגר

תסמונת אספרגר תסמיני תסמונת אספרגר

מתוך עמותת "אפי" – www.asperger.org.il

תסמונת אספרגר היא מגבלה נוירולוגית התפתחותית המתבטאת בעיקר בקשיים באינטראקציה חברתית ורגשית. לבעלי התסמונת אינטליגנציה תקינה, ולעתים אף גבוהה מן הממוצע, יכולות מילוליות טובות וזיכרון מעולה לפרטים. קיים פער משמעותי בין היכולת הקוגניטיבית והפוטנציאל המילולי שלהם לבין תפקודם בחיי היומיום.

מאפייניה העיקריים של התסמונת הם:
- קשיים באינטראקציה חברתית ובמיומנויות חברתיות.
- קשיי תקשורת.
- התמקדות מופרזת בתחומי עניין צרים ולעתים גם יוצאי דופן
- סרבול מוטורי קל ותנועות גוף מגושמות.