דיספרקסיה

דיספרקסיה

דיספרקסיה

שיטת טומטיס, המסייעת לילדים להתגבר על הקושי בהפרעת דיספרקסיה ולהשתחרר מאזיקיו הכובלים, מעניקה ערכים מוספים רבים, חשובים ומהותיים, אשר ניתנים לא רק להבחנה אלא גם למדידה.
הוריהם של ילדים רבים המטופלים באמצעות שיטת טומטיס מעידים על השינוי הדרמטי שהוא חולל בהם, לרבות חיזוק הדימוי והביטחון העצמיים והשבת שמחת החיים.

הטיפול בילדים הסובלים מהפרעת דיספרקסיה או סרבול מוטורי באמצעות שיטת טומטיס, מבוצע אך ורק בפיקוחם ובהנחייתם של אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו לטפל באמצעותה. מאות מרכזים טיפוליים בשיטת טומטיס, הפזורים בכל רחבי העולם, עשויים להעיד על המוניטין הרב שלה ועל היקף פעילותה.
אין ספק כי רבים יעדיפו את שיטת טומטיס הפונה לשורש הבעיה ובונה תשתית נוחה יותר לתפקוד.